Nhận Ebook Khám Phá Bản Thân Thú Vị

Nhận Ebook từ Blog Hưng Tươi

6 giá trị cốt lõi

thay đổi cuộc đời tôi

Tôi tin chúng có thể giúp bất kỳ ai thay đổi.

1. Kiên trì

Với một người “không thông minh” lắm như tôi. Thì giá trị này thật sự là chìa khoá để tôi tiếp tục làm những việc tôi đang làm.

2. Học hỏi

Tôi từng là một học trò kém cỏi khi ngồi trên ghế nhà trường. Tôi lựa chọn là một người Thầy để chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm đã trải qua. Đó là lúc tôi cũng học hỏi được từ học trò.

3. Yêu thương

Khi tôi đặt mình ở vị trí của người khác, đó là lúc tôi thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn.

4. Tin tưởng

Con đường đã có, cứ tin mình làm được thì chắc chắn sẽ tới đích thôi. Trên hành trình ấy, tôi luôn tin sẽ có những người bạn ủng hộ lựa chọn của tôi.

5. Cống hiến

Tôi luôn tâm niệm, giá trị của bản thân mình không nằm ở những thứ tôi đang nhận được, mà nằm ở những thứ tôi đang cống hiến cho cuộc đời.

6. Vị tha

Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi. Không ai là hoàn hảo cả. Tôi luôn học cách để tha thứ cho chính mình và cho mọi người. Học cách trân quý từng giây phút hiện tại để kiến tạo tương lai.

1. Kiên trì

Với một người “không thông minh” lắm như tôi. Thì giá trị này thật sự là chìa khoá để tôi tiếp tục làm những việc tôi đang làm.

2. Học hỏi

Tôi từng là một học trò kém cỏi khi ngồi trên ghế nhà trường. Tôi lựa chọn là một người Thầy để chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm đã trải qua. Đó là lúc tôi cũng học hỏi được từ học trò.

3. Yêu thương

Khi tôi đặt mình ở vị trí của người khác, đó là lúc tôi thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn.

6 giá trị cốt lõi

thay đổi cuộc đời tôi

Tôi tin chúng có thể giúp bất kỳ ai thay đổi.

6. Vị tha

Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi. Không ai là hoàn hảo cả. Tôi luôn học cách để tha thứ cho chính mình và cho mọi người. Học cách trân quý từng giây phút hiện tại để kiến tạo tương lai.

5. Cống hiến

Tôi luôn tâm niệm, giá trị của bản thân mình không nằm ở những thứ tôi đang nhận được, mà nằm ở những thứ tôi đang cống hiến cho cuộc đời.

4. Tin tưởng

Con đường đã có, cứ tin mình làm được thì chắc chắn sẽ tới đích thôi. Trên hành trình ấy, tôi luôn tin sẽ có những người bạn ủng hộ lựa chọn của tôi.

NGỪNG ƯỚC MƠ
VỀ TƯƠNG LAI,
HÃY BẮT ĐẦU SỐNG VỚI NÓ!

Menu